Regulamin

§.1 WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.gabsport.pl jest GABSPORT Urszula Mełgieś, ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, NIP: 7131203486, REGON: 527939060
 2. Sklep Internetowy gabsport.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem gabsport.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gabsport.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym gabsport.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym gabsport.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym gabsport.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

§2. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM GABSPORT.PL

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym gabsport.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego gabsport.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym gabport.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym gabsport.pl jest bezpłatna.

§3. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
  Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego gabsport.pl.
 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów, imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, gabsport.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru – po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie
 6. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym, pobranie, przelew tradycyjny, płatności Dotpay.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.
 8. Cennik dostaw dostępny na stronie gabsport.pl nie dotyczy produktów o wadze powyżej 20kg i o nietypowym, dużym gabarycie (np. stoły do tenisa, drabinki gimnastyczne, materace gimnastyczne). Wówczas koszty dostawy ustalane są indywidualnie z Kupującym. Nie wysyłamy za pobraniem produktów o dużych gabarytach.
 9. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia realizujemy w ciągu 1-3 dni roboczych, jeżeli produkt jest na magazynie, a jeśli Sklep gabsport.pl nie posiada na magazynie danego produktu, wtedy czas realizacji wydłuża się do 4-5 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, z uwagi na dużą liczbę zamówień, termin wysłania przedmiotu umowy może zostać wydłużony. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez klienta Towarów, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji Zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian, Sklep może kontaktować się z klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.
 10. Kupujący, który deklaruje w formularzu zamówienia odbiór osobisty, przed odebraniem paczki jest zobowiązany skontaktować się z firmą telefonicznie lub przez e-mail w celu potwierdzenia możliwości odbioru zamówionego Towaru. Odbioru należy dokonać w ciągu 14 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 12. Część asortymentu, np. Towary o dużych gabarytach, wysyłana jest w formie wymagającej samodzielnego montażu. Do przesyłki dołączona jest wówczas instrukcja.
 13. W przypadku zakupu bramek Kupujący zobowiązany jest do ich unieruchomienia (zabezpieczenia). W razie wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację
 14. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.

§4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym TUTAJ lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Pismo należy wysłać do Sprzedającego drogą pocztową lub e-mailową.
 4. Sklep wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemnej formie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest przesłać deklarowany Towar wraz z paragonem/fakturą.
 6. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na formularzu oświadczenia odstąpienia od umowy, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a. w której, przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. odzież z nadrukiem lub haftem)
  b. w której, przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  c. w której, przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Klientowi zgodnie z zapisami Prawa Konsumenckiego, także nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy przedmiot nosi ślady użytkowania. Opakowanie, pudełko jest nieodzownym elementem produktu i również nie może nosić żadnych oznak zniszczenia. Taśma naklejona bezpośrednio na pudełko niszczy je. Produkty uszkodzone lub pobrudzone będą odsyłane do Klienta na jego koszt.
 12. Przed wysyłką Klient zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej towaru, który jest przygotowany do zwrotu. Czynność ma na celu potwierdzenie faktu, ze zwracany towar jest nieuszkodzony i nie nosi śladów użytkowania.
 13.  

§5. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. GABsport Agata Bobak nie jest producentem towarów. Towary oferowane w Sklepie Internetowym gabsport.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem Internetowym gabsport.pl pod adresem sklep@gabsport.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.
 5. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 6. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła paczkę pod adres Sklepu Internetowego gabsport.pl.
 7. Koszty transportu związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Jeśli waga paczki przekracza 20 kg, kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie (w takich przypadkach, przed odesłaniem Towaru, prosimy o kontakt meilowy bądź telefoniczny). Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. W przypadku nie uznania reklamacji kupujący, który złożył wniosek reklamacyjny zobowiązany jest do odebrania Towaru na własny koszt w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania odmowy. Reklamację można zgłaszać na formularzu dostępnym TUTAJ.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O istotnych zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce “Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z polityką cookie i prywatnosci.