Program Klub

W naszej ofercie znajduje się pomoc i doradztwo w zakresie pisania PROGRAMU KLUB
Jego zadaniem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Głównymi celami programu są:

1

upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

2

wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej

3

wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży

4

inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży

5

optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

Wsparcie w przystąpieniu do Rządowego Programu Klub

Program Klub to rządowa inicjatywa zaprojektowana z zamiarem wspierania i rozwijania lokalnych społeczności poprzez promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Program ten stawia na upowszechnianie sportu i inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży.

Za realizację Programu Klub odpowiada Ministerstwo Sportu i Turystyki, które finansuje program ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Jego głównym celem jest zapewnienie klubom sportowym dodatkowych zasobów finansowych, które umożliwią im lepsze wyposażenie, organizację obozów sportowych oraz zatrudnienie wysoko kwalifikowanych szkoleniowców.

W ramach Programu Klub, kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie, którego wysokość zależy od rodzaju klubu:

  • Kluby jednosekcyjne mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 12 tys. zł.
  • Kluby wielosekcyjne mają możliwość otrzymania do 17 tys. zł.

 

Przyznane środki finansowe mają zostać wykorzystane na konkretnie określone cele, takie jak zakup nowego sprzętu sportowego, organizacja obozów szkoleniowych dla młodych sportowców, czy też na pokrycie wynagrodzeń dla trenerów i szkoleniowców, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości prowadzonych zajęć sportowych.

Program Klub nie tylko oferuje finansowe wsparcie dla klubów sportowych, ale również promuje zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną oraz podkreśla znaczenie sportu w rozwoju młodych ludzi. Przez inwestowanie w młode talenty i zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania ich umiejętności, Program Klub przyczynia się do budowania silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych, które cenią sport jako element ważny dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Wymogi uczestnictwa w Programie Klub

Aby uczestniczyć w Programie Klub, organizacje i kluby sportowe muszą spełniać określone kryteria, które mają na celu zapewnienie, że dofinansowanie zostanie przyznane podmiotom zdecydowanie zaangażowanym w tworzenie wartościowej zmiany w społecznościach lokalnych. Oto podstawowe wymogi:

  • zaangażowaniu w tworzenie pozytywnych zmian w lokalnej społeczności
  • gotowości do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy
  • szczegółowy plan działania, zawierający wyraźnie określone cele, metody ich osiągnięcia oraz oczekiwane rezultaty
  • prowadzenie działalności zarejestrowanej i działającej na rynku co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku

 

Szczegółowe wymogi uczestnictwa znajdują się na stronie – https://rzadowyprogramklub.pl/regulamin/

Nasze wsparcie

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w stworzeniu oraz wdrożeniu Twojego własnego programu, który będzie miał na celu zintegrowanie i aktywizację członków Twojej społeczności. Nasze wsparcie obejmuje pomoc w opracowaniu programu dopasowanego do specyficznych potrzeb i oczekiwań Twojej grupy, jak również wsparcie w procesie aplikacyjnym o fundusze na jego realizację.

Dzięki Programowi Klub, Twoja inicjatywa może uzyskać niezbędne finansowanie, które pozwoli na realizację zaplanowanych działań. Nasz zespół krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces aplikacyjny, od momentu pomysłu po finalne złożenie wniosku, zapewniając fachowe doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie.

Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu, każda grupa ma szansę na rozwój i realizację swoich pomysłów, które przyczynią się do budowania silniejszych i bardziej zintegrowanych społeczności. Zapraszamy do dołączenia do Programu Klub i rozpoczęcia pracy nad projektem, który może zmienić Twoje otoczenie na lepsze.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z polityką cookie i prywatnosci.